Важлива роль у розбудові інноваційного освітнього простору міста належить методичному центру, адже функцію інструменту інтенсивної модернізації освіти на регіональному рівні покликані виконувати саме оновлені методичні кабінети.
Вирішення  актуальних проблем сучасної освіти неможливе без сучасного, конкурентоспроможного педагога, керівника – вмотивованого та успішного; педагога нового формату, готового до здійснення інноваційної діяльності та безперервної самоосвіти в умовах життя у світі, що постійно оновлюється.
Тому у місті у 2017-2018 н.р. кардинально змінено структуру методичної роботи центру. Для керівників закладів дошкільної освіти створено ШКОЛУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, яка працюватиме над вирішенням проблеми «Модернізація управлінської діяльності в умовах освітніх змін».
23 лютого 2018 року відбулося 1 засідання ШКЗДО на тему: «Комунікативне лідерство керівників закладів дошкільної освіти».
Директор ТКМЦ НОІМ Литвинюк Г.І. окреслила важливість створення ШК ЗДО, її основні напрями роботи. Заступник директора ТКМЦ НОІМ Федун Г.П. проаналізувала такі питання: Чи завжди керівник закладу є лідером у своєму колективі? У чому ж різниця між лідером і керівником? Коли в одній людині можна поєднати ці два поняття? Проаналізувала алгоритм досягнення керівником закладу освіти поставлених цілей.
Початком кожної справи є ідея. Якщо щось відбувається, значить, це комусь потрібно. Отже, геніальна ідея може нескінченно залишатися тільки ідеєю, поки ви не замислитеся над перетворенням її в ціль.
Ціль – це вже конкретизована ідея чи мрія. Та на жаль, не всі лідери проектів правильно собі уявляють кінцеву мету або не можуть її правильно сформувати.
Та на жаль, не всі лідери проектів правильно собі уявляють кінцеву мету або не можуть її правильно сформувати.
Specific – конкретна.
Measurable – її можна виміряти.
Attainable – досяжна.
Realistiс – реалістична.
Time-bound – певна за часом.
Сподіваємося, що керівники ЗДО переконалися у тому,  що створювати проекти зовсім нескладно. Потрібно перетворити свою мрію на SMART-ціль та прагнути до її досягнення!
Гузар Олена Володимирівна, доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти ТНПУ ім В.Гнатюка, висвітлила питання «Комунікативного лідерства керівників закладів дошкільної освіти».
Мета виступу: розвиток комунікативного лідерства керівників закладів дошкільної освіти шляхом визначення спілкування й комунікативної компетентності  як частини професійної компетентност та спілкування як основи комунікативного лідерства в ЗДО, аналіз шляхів, методів, форм, засобів і способів формування комунікативної компетентності керівника ЗДО.
Advertisements